31.10.2023

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie