Pracownicy Urzędu

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Majdak

tel. 33 863 94 07 wew. 102
e-mail: wojt@gminakoszarawa.pl

Sekretarz Gminy

mgr Marcin Cebula

tel. 33 863 94 07 wew. 112
e-mail: sekretarz@gminakoszarawa.pl

Skarbnik Gminy

mgr Janina Tlałka

tel. 33 863 94 07 wew. 110
e-mail: skarbnik2@gminakoszarawa.pl

Informatyk

Krzysztof Czernek

tel. 33 863 94 07 wew. 111
e-mail: informatyk@gminakoszarawa.pl

Sekretariat Wójta, Biuro Rady

Wiesława Mentel

tel. 33 863 94 07 wew. 101
e-mail: sekretariat@gminakoszarawa.pl
e-mail: biurorady@gminakoszarawa.pl

Zagospodarowanie przestrzenne,  Budownictwo, Gospodarka komunalna - sprawozdawczość

mgr Anna Kuglarz

tel. 33 863 94 07 wew.118
e- mail: budownictwo@gminakoszarawa.pl, kryzys@gminakoszarawa.pl

Zamówienia publiczne, Inwestycje, Zimowe utrzymanie dróg

mgr Magdalena Tomaszek

tel. 33 863 94 07 wew.118
e-mail: inwestycje@gminakoszarawa.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
mgr Małgorzata Wawrzyniak-Kępka

tel. 33 863 94 07 wew. 106
e-mail: usc@gminakoszarawa.pl

Księgowość

Małgorzata Puda, mgr Joanna Puda

e-mail: ksiegowosc1@gminakoszarawa.pl
e-mail: ksiegowosc2@gminakoszarawa.pl
tel. 33 863 94 07 wew. 108

Ochrona środowiska, Podatki - wymiar

mgr Danuta Moc

tel. 33 863 94 07 wew. 106
e-mail: podatki@gminakoszarawa.pl

Działalność gospodarcza, Kasa

inż. Katarzyna Kołda

tel. 33 863 94 07 wew. 105
e-mail: dzgospodarcza@gminakoszarawa.pl

Płace, Kadry, Oświata

mgr Gabriela Gancarz, mgr Kinga Lach

tel. 33 863 94 07 wew. 107
e- mail: oswiata@gminakoszarawa.pl
e- mail: place@gminakoszarawa.pl
e-mail: kadry@gminakoszarawa.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie

kierownik: Kamila Góra

starszy pracownik socjalny: Halina Kamińska

specjalista pracy socjalnej: mgr Agata Szwed

starszy referent: mgr Urszula Kaliszewska

tel. 33 863 94 13
e- mail:  gops@gminakoszarawa.pl