Komisje

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Rolnictwa, Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła:

1. Wolski Dariusz - Przewodniczący

2. Kubies – Kowalska Agnieszka

3. Majdak Damian

4. Chrząszcz Beata

5. Tlałka Paweł

Zakres działania:

 • kontrola funkcjonowania placówek Oświatowych na terenie Gminy
 • opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli
 • kontrola obiektów kultury na terenie Gminy
 • kontrola realizacji budżetu w dziale Oświata i Wychowanie

Komisja Gospodarki Finansowej, Prawa i Porządku Publicznego oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony i Środowiska:

1. Gawlińska Ewa - Przewodniczący

2. Tlałka Paweł

3. Moc Marcin

4. Hałasek Tomasz

5. Zoń Krzysztof

Zakres działania:

 • analiza spraw bieżących dotyczących finansów gminy
 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za dany rok
 • analiza zadań zleconych i powierzonych
 • kontrola gospodarki odpadami na terenie Gminy
 • wnioski w sprawie podatków i opłat lokalnych
 • opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy
 • opiniowanie projektu budżetu

Komisja Rewizyjna:

1. Mętel Gabriel - Przewodniczący

2. Majdak Michał

3. Tlałka Adam

Zakres działania:
kontrola działalności Wójta w zakresie:

 • realizacji budżetu gminy
 • wykonania uchwał Rady Gminy, interpelacji radnych i skarg mieszkańców
 • funkcjonowania urzędu i zgodności jego działania z prawem
 • kontrola całokształtu gospodarki finansowej Gminy z uwzględnieniem wykorzystania dotacji
 • kontrola funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy
 • inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Agnieszka Kubies-Kowalska – Przewodnicząca

2. Mirosław Marek

3. Paweł Tlałka

4. Dariusz Wolski

5. Tomasz Hałasek