Jakość powietrza

Aktualne informacje o jakości powietrza dostępne są pod poniższymi adresami:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

Strona główna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:

http://www.katowice.wios.gov.pl