Jednostki organizacyjne Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie

Kierownik – Kamila Góra

tel.: 33/8639 413
e-mail: gops@gminakoszarawa.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie

Dyrektor – Danuta Maciejna

tel.: 33/8639 416
e-mail: spkoszarawa@gmail.com
www: https://zspkoszarawa.edupage.org 

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie

Dyrektor – Małgorzata Kępka

tel.: 33/8610 171
e-mail: kontakt@bibliotekakoszarawa.pl
www: www.bibliotekakoszarawa.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie

Dyrektor – Anna Wilczęga

tel.: 33/8639 372
e-mail: gok@gokkoszarawa.pl
wwwhttps://gokkoszarawa.pl