Relacje Na Żywo z Sesji Rady Gminy Koszarawa

>> TRANSMISJA NA ŻYWO <<

NAGRANIA
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 26.03.2021

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 26.02.2021

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 23.12.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 30.11.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 16.10.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 04.09.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 03.08.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 19.06.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 30.04.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 21.01.2020

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 30.12.2019

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 22.11.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 26.09.2019 r. cz. 1

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 26.09.2019 r. cz. 2

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 30.08.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 29.07.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 27.06.2019 r.

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Koszarawa z dnia 22.05.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 29.04.2019 r.

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Koszarawa z dnia 03.04.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 01.03.2019 r.

Sesja Rady Gminy Koszarawa z dnia 08.02.2019 r.

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Koszarawa

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Koszarawa, z siedzibą w Urzędzie Gminy Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres email: iod@gminakoszarawa.com, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: Koszarawa 17, 34-332 Koszarawa.

3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do nagrań z przebiegu Sesji Rady Gminy Koszarawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4.Transmisja obrad sesji Rady Gminy Koszarawa jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej 

https://bip.gwkoszarawa.finn.pl/bipkod/20373639  oraz 

http://www.gminakoszarawa.pl/samorzad/Relacje_Na_Zywo_z_Sesji_Rady_Gminy_Koszarawa.html  bezterminowo.

Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

5.Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach - o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

6.Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.