Program "Czyste Powietrze"

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PRIORYTETOWEGO PROGRAMU “ CZYSTE POWIETRZE ”

Mieszkańcy Gminy Koszarawa mogą uzyskać wsparcie w procesie wypełniania, sprawdzania czy złożenia wniosku o dofinansowanie jak również rozliczenia wniosku o płatność w ramach Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Urzędzie Gminy Koszarawa:

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy Koszarawa:

 • poniedziałek, wtorek, środa 7.00 - 15.00

 • czwartek 7.00 - 16.00

 • piątek 7.00 – 14.00

Informacje telefoniczne udzielane są w godzinach pracy urzędu.
Tel. 33 86 39 407 lub 33 86 39 420 wew.105 

Na indywidualne konsultacje w Punkcie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,

 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),

 • Nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek,

 • Rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

 • Powierzchnia całkowita budynku,

 • Akt własności lokalu lub budynku,

 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,

 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszarawie),

 • Zakres planowanej inwestycji,

 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),

 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie w m2 ),

 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę w m2).

Dane statystyczne o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Koszarawa: https://www.wfosigw.katowice.pl/informacje-dla-gmin.html

 

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze (dostępne są w ulotce poniżej):

Wymagana dokumentacja dla wniosków składanych w ramach programu dostępna jest na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu lub na oficjalnej stronie Programu https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Przed złożeniem wniosku można uzyskać podstawowe informacje o programie, wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymaniem dofinansowania.

Infolinia i ogólnopolski portal Programu Czyste Powietrze: 22 340 40 80 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 czystepowietrze.gov.pl 

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat złożonego wniosku.

 

Infolinia Programu Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach:

32 60 32 252 - czynna w godzinach 7.30 - 15.30

czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl 

 

Jeżeli zostało Ci przyznane dofinansowanie i masz wątpliwości związane z rozliczeniem zadania.

Infolinia w sprawie rozliczeń zadań w Programie Czyste Powietrze:

32 60 32 256 - czynna w godzinach 7.30 - 15.30

rozliczenia@wfosigw.katowice.pl   

 

Przypomnienie: Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”