05.12.2023

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego