12.10.2023

Podpisano list intencyjny dotyczący zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa"

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego podpisany został list intencyjny pomiędzy Gminą Koszarawa a Powiatem Żywieckim na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa”. List intencyjny jest kolejnym krokiem do zawarcia odpowiedniego porozumienia określającego zasady wspólnej realizacji inwestycji, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 milionów 980 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Koszarawa
Czesław Majdak