17.10.2023

Koszarawa z najwyższą frekwencją w województwie śląskim!

Szanowni Mieszkańcy!
Z przyjemnością pragnę poinformować, że dzięki Waszemu zaangażowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 15 października 2023r., Gmina Koszarawa zajęła pierwsze miejsce w województwie śląskim pod względem frekwencji - 86,66 % osób uprawnionych wzięło udział w głosowaniu!
Dziękuję  Proboszczowi Krzysztofowi Kozieł, Proboszczowi Mariuszowi Tytusowi Boguszyńskiemu, Prezesowi Straży Pożarnej Wojciechowi Górze wraz z druhnami i druhami, dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Danucie Maciejnej, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Annie Wilczęga, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzacie Kępka, Pani Sołtys Elżbiecie Janoszek, Prezesowi Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Marcinowi Sawickiemu, Prezesowi Koła PTTK Danielowi Hulbój, Prezesowi klubu HDK Janowi Pietrynko, Prezesowi LKS Babia Góra Koszarawa Stanisławowi Zoń, Przewodniczącemu Rady Gminy Koszarawa wraz z radnymi, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Koszarawa.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Waszą dojrzałość i odpowiedzialność oraz niezwykłą postawę obywatelską.


Wójt Gminy Koszarawa
Czesław Majdak