12.01.2015

Informacja dotycząca podatków lokalnych oraz dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2015

Zachęcamy do zapoznania się z:

- nowymi stawkami podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień podatkowych na 2015 r.

- wysokością stawek oraz zwolnień od środków transportowych na 2015 r.

- dopłatą do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

szczegóły tutaj.