30.10.2023

Zakończony remont odcinka drogi powiatowej Stryszawa-Lachowice-Koszarawa

Zakończony został remont drogi powiatowej nr 1429 S Stryszawa-Lachowice-Koszarawa na odcinku od nr Koszarawa 348 do nr Koszarawa 420. Położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonano pobocza, przepusty oraz udrożniono rowy przy drodze.

Wójt Gminy Koszarawa
Czesław Majdak