31.10.2023

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie

Dobiegły końca prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 142”. Zakres robót obejmował remont istniejącego utwardzenia terenu przy budynkach (parkingi), przebudowę ogrodzeń wokół budynków, budowę odwodnienia nawierzchni utwardzonych (kanalizacja deszczowa), przebudowę zjazdów z drogi powiatowej, przebudowę chodników przy budynku nr 142 oraz przebudowę piłkochwytu; dodatkowo przy budynku Koszarawa nr 142 wybudowana została platforma dla osób niepełnosprawnych.   Koszt inwestycji wyniósł 1.711.508,90 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 1.454.782,56 zł., pozostała kwota w wysokości 256.726,34 zł. została pokryta ze środków własnych gminy.

Wójt Gminy Koszarawa
Czesław Majdak