03.06.2024

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Koszarawa

Zapraszam mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Koszarawa. Zebranie odbędzie się 16 czerwca 2024 r. (niedziela) o godz. 1030  w Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Koszarawie. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłasza się na piśmie do Wójta Gminy Koszarawa do dnia 12 czerwca 2024 r. (tj. do środy).

Wójt Gminy Koszarawa
Czesław MajdakZałączniki: