01.06.2015

Uwaga - OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Koszarawa informuje iż od czerwca 2015 roku na terenie Gminy Koszarawa rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przeprowadzona przez firmę Eko-Team Konsulting z Bielska-Białej.

W związku z tym Wójt Gminy Koszarawa zwraca się z prośbą do właścicieli posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Koszarawa o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełniana ankiety inwentaryzacyjnej.

Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzacje będą mieć ze sobą imienne upoważnienie wystawione przez Wójta i w razie potrzeby można ankietera wylegitymować.

Ankieterzy będą pracować w godzinach 12:00-20:00. Przewidywany termin zakończenia inwentaryzacji określono na 31 lipiec 2015 roku.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z przedstawicielem firmy, który wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z inwentaryzacją, oraz kwestiami związanymi z wyrobami zawierającymi azbest.

Kontakt:

Agnieszka Chylak tel.: 513 100 869

Ankieta Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - do pobrania