06.11.2013

Rezygnacja Radnych

W dniu 26 lipca br. pisemne oświadczenie woli o zrzeczeniu się mandatu radnego złożyli:

  • Franciszek Lach
  • Mirosław Sternal
  • Czesław Majdak
  • Grzegorz Hulbój
  • Aleksander Kamiński
  • Piotr Hulbój
  • Rafał Puda

W dniu 8 sierpnia wpłynęła kolejna rezygnacja z mandatu radnego - Tomasza Gawrona.

W związku z powyższym Wojewoda Śląski wydał w dniu 10 września 2013 zarządzenie zastępcze wygaszające mandaty radnych, którzy złożyli rezygnację . W najbliższym czasie zostanie przez Wojewodę Śląskiego ustalony termin związany z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koszarawa w okręgach, których radni złożyli mandaty.