25.10.2022

Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na terenie Gminy Koszarawa

W ramach inwestycji przebudowano 14 dróg na terenie gminy. Prace polegały m.in. na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej i utwardzeniu poboczy. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk z Łętowni. Koszt wyniósł 1.334.022,53 złotych. Inwestycja w 95% została sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.