Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Koszarawie