25.06.2024

Kolejny mural w naszej miejscowości

Z przyjemnością informuję, że na ścianie budynku byłego Gimnazjum w Koszarawie powstał kolejny mural, który wykonany został przez firmę Kolorart Dominik Rutkowski z Będzina.
Do projektu wykorzystano pracę, która zajęła II miejsce w przeprowadzonym w 2021 roku konkursie „Najciekawszy projekt muralu na budynku byłego Gimnazjum w Koszarawie” autorstwa P. Daniela Flaki. Koszt muralu wyniósł 24.300,00 zł. i w całości poniesiony został ze środków własnych gminy.

Wójt Gminy Koszarawa
Czesław Majdak