27.12.2022

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego