09.12.2018

Inscenizacja przypominająca zwyczaje wigilijne w Polsce oraz kolędowanie