07.01.2015

Informacja dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że w związku z niepodpisaniem przez część świadczeniodawców umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił całodobową infolinię dla ludności (tel. nr 32 735 16 00 lub 32 750 66 05) oraz zamieścił na swojej stronie internetowej (www.nfz-katowice.pl) wykaz placówek, które będą udzielały świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od dnia 2 stycznia 2015 r.

Jeżeli po 1 stycznia 2015 r. gabinet Twojego lekarza rodzinnego będzie zamknięty, możesz skorzystać z innych przychodni dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Adresy poradni POZ, które po 1.01.2015 będą przyjmować pacjentów, dostępne są na w/w stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto w szpitalach czynne będą także dodatkowe punkty (Izby Przyjęć, SOR-y), które również udzielą pomocy w ramach umowy z NFZ.

Natomiast w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy całodobowo świadczenia udzielane są przez placówki, które podpisały umowy z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.