Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

Wywóz odpadów komunalnych w 2024 roku w Gminie Koszarawa
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia 378
UWAGA! Odpady odbierane będą 2 razy w miesiącu. Odpady segregowane oraz zmieszane należy wystawiać w tym samym terminie

 

 

 

Miesiąc

Data wywozu odpadów

odpady segregowane i  odpady zmieszane

odpady segregowane i  odpady zmieszane

Styczeń

5

19

Luty

2

16

Marzec

1

15

Kwiecień

5

19

Maj

10

24

Czerwiec

7

21

Lipiec

5

19

Sierpień

9

23

Wrzesień

6

20

Październik

4

18

Listopad

8

22

Grudzień

6

20

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 1. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u jest zobowiązana przedstawić dowód  wpłaty za odpady (zaległości w opłatach stanowią podstawę do odmowy przyjęcia odpadów przez pracowników PSZOK-u) oraz dokument tożsamości


Załączniki: