05.01.2024

Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w Koszarawie za 2023 rok

W 2023 roku na świat przyszło 15 nowych mieszkańców naszej gminy, w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.
Dzieci otrzymały imiona: Franciszek, Stanisław, Maksymilian, Tymoteusz, Ksawery, Franciszek, Karol, Oliwia, Maja, Natalia, Aleksandra, Jagoda, Weronika, Emilia, Maja.

Nasi mieszkańcy zawarli 22 związki małżeńskie, w tym w USC Koszarawa sporządzono 12 aktów małżeństwa a 10 małżeństw zostało zawartych w innych miejscowościach. Tylko dwa małżeństwa zostały zawarte między mieszkańcami zameldowanymi w naszej gminie, w pozostałych przypadkach jedno z małżonków to mieszkaniec Koszarawy a drugi innej miejscowości.

Zmarło 24 mieszkańców zameldowanych w Koszarawie, w tym 11 kobiet i 13 mężczyzn. W porównaniu z ubiegłym rokiem to 11 osób mniej.

Na dzień 1 stycznia 2024 roku liczba mieszkańców Koszarawy zameldowanych na pobyt stały wynosi – 2298 osób, w tym 1124 kobiet i 1174 mężczyzn.
Zameldowanych na pobyt czasowy w naszej gminie jest 47 osób.
Niestety liczba mieszkańców w porównaniu z ubiegłym rokiem zmalała o 12 osób. 

Wójt Gminy Koszarawa
Czesław Majdak