29.03.2022

Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Koszarawa

W ramach zrealizowanej inwestycji zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną na terenie Gminy Koszarawa. Projektem objętych zostało 5 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy:
- budynek Urzędu Gminy w Koszarawie,
- budynek Przedszkola nr 1 w Koszarawie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie,
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszarawie,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Koszarawie,
- budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie.