Harmonogram odbioru odpadów w 2023 roku

Wywóz odpadów komunalnych w 2023 roku w Gminie Koszarawa
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia 378
UWAGA! Odpady odbierane będą 2 razy w miesiącu. Odpady segregowane oraz zmieszane należy wystawiać w tym samym terminie

 

 

 

Miesiąc

Data wywozu odpadów

odpady segregowane i  odpady zmieszane

odpady segregowane i  odpady zmieszane

Styczeń

13

27

Luty

3

17

Marzec

3

17

Kwiecień

7

21

Maj

5

19

Czerwiec

2

16

Lipiec

7

21

Sierpień

4

18

Wrzesień

8

22

Październik

6

20

Listopad

3

17

Grudzień

8

22

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 1. Obowiązują te same ilości oddawanych do PSZOK-u odpadów jak w roku 2021. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u jest zobowiązana przedstawić dowód  wpłaty za odpady (zaległości w opłatach stanowią podstawę do odmowy przyjęcia odpadów przez pracowników PSZOK-u) oraz dokument tożsamości


Załączniki: