Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

Wywóz odpadów komunalnych w 2022 roku w Gminie Koszarawa
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia 378
UWAGA! Odpady odbierane będą 2 razy w miesiącu, w piątki. Odpady segregowane oraz zmieszane należy wystawiać w tym samym terminie

 

 

 

Miesiąc

Data wywozu odpadów

odpady segregowane i  odpady zmieszane

odpady segregowane i  odpady zmieszane

Styczeń

7

21

Luty

4

18

Marzec

4

18

Kwiecień

8

22

Maj

6

20

Czerwiec

3

17

Lipiec

8

22

Sierpień

5

19

Wrzesień

2

16

Październik

7

21

Listopad

4

18

Grudzień

2

16

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 1. Obowiązują te same ilości oddawanych do PSZOK-u odpadów jak w roku 2021. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u jest zobowiązana przedstawić dowód  wpłaty za odpady (zaległości w opłatach stanowią podstawę do odmowy przyjęcia odpadów przez pracowników PSZOK-u) oraz dokument tożsamości


Załączniki: