Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

HARMONOGRAM NA ROK 2021

Wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku w Gminie Koszarawa

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

UWAGA! Odpady odbierane będą 2 razy w miesiącu, w piątki.  Odpady segregowane oraz zmieszane należy wystawiać w tym samym terminie.

 

 

 

Miesiąc

Data wywozu odpadów

 

odpady segregowane i  odpady zmieszane

odpady segregowane i  odpady zmieszane

 

Styczeń

8

22

 

Luty

5

19

Marzec

5

19

Kwiecień

9

23

Maj

7

21

Czerwiec

4

18

Lipiec

9

23

Sierpień

6

20

Wrzesień

3

17

Październik

8

22

Listopad

5

19

Grudzień

3

17


Załączniki: